Contributie U-Track

Contributies 2020

In onderstaande tabel worden de contributies per (leeftijds)categorie weergegeven.

categorie  contributie
U-Track
(per kwartaal)1
contributie
Atletiekunie
(per jaar)2
totaalbedrag
jeugd geboortejaar
minipupil 2013 en later € 46,75 € 15,30 € 202,30
pupil 2009 - 2012 € 46,75 € 23,55 € 210,55
junioren C-D 2005 - 2008 € 46,75 € 30,85 € 217,85
junioren A-B 2001 - 2004 € 49,75 € 30,85 € 229,85
senior-master4
licentie5 wedstrijdlicentie € 41,00 € 41,00
baan6 wedstrijdlicentie € 51,25 € 41,00 € 246,00
student7 wedstrijdlicentie € 40,00 € 41,00 € 201,00
HLG8 wedstrijdlicentie € 30,50 € 41,00 € 163,00
baan6 recreant € 51,25 € 17,45 € 222,45
student7 recreant € 40,00 € 17,45 € 177,45
HLG8/wandelen recreant € 30,50 € 17,45 € 139,45

 

Toelichting op de tabel

1) Bij aanvang van het lidmaatschap worden alleen de halve maanden dat men lid is in rekening gebracht. Het gefactureerde bedrag van de U-Track contributie kan zal in dat geval een gedeelte van het kwartaalbedrag zijn.

2) De Atletiekuniecontributie wordt in het eerste kwartaal gefactureerd. Vanaf 1 oktober t/m 31 december 75% korting op de Atletiekuniecontributie.

3) Voor junioren en pupillen A,B,C is deelname aan de baancompetitie verplicht, voor minimaal twee van de drie wedstrijden. Deze competitiewedstrijden vinden plaats in de periode april-juni. Daarom hebben zij ook een verplichte wedstrijdlicentie. Daarnaast zijn er nog meer wedstrijden waar aan meegedaan kan worden, bijvoorbeeld de crosscompetitie en de indoorwedstrijden in Sportcentrum Galgenwaard. Deelname hieraan is op vrijwillige basis en voor junioren zijn daar per wedstrijd extra kosten aan verbonden. Contributie voor minipupillen, pupillen en junioren C,D is inclusief € 2,50 per kwartaal voor deelname aan wedstrijden.

4) Senioren en masters kunnen kiezen voor een wedstrijdlicentie. Voor deelname aan baan- of indoorwedstrijden is een licentie verplicht. Voor deelname aan wegwedstrijden is een licentie niet verplicht, maar doorgaans wordt wel korting gegeven op het inschrijfgeld. Ook worden alleen licentiehouders in het wedstrijdklassement opgenomen. Volgens het Atletiekunie reglement wordt een atleet master als deze de leeftijd van 35 jaar bereikt. Veel wedstrijden hebben een apart klassement voor masters.

5) Niet langer mogelijk.

6) Baanleden trainen op de atletiekbaan in Maarschalkerweerd.

7) Studentleden zijn baanleden die een MBO, HBO- of universitaire opleiding volgen. Studentleden moeten zelf aangeven dat ze student zijn en een foto van de collegekaart mailen naar de ledenadministatie

8) HLG-leden trainen in het Panbos. 

Lid worden

Lid van U-Track word je door het aanmeldingsformulier in te vullen. Voor het volgen van proeftrainingen moet dit formulier niet gebruikt worden. Vragen kunnen per e-mail worden gesteld aan de ledenadministratie: ledenadmin@u-track.nl. Ook wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan dit e-mailadres.


Ogenblik a.u.b. ...